Aranyfinomító

Ipari létesítmény, amely az aranytömböket állítja elő.
Ahhoz, hogy nagy tisztaságú aranyat kapjunk, finomítási eljárásokon megy keresztül a nyersanyag. Ez a folyamat megy végbe a finomítóban.

Aranylapka

Az 1-től 100 grammos méretig, préselt eljárással készült befektetési aranyat nevezik így, amely mellé kemény fóliába csomagolva található a certifikát. Így egyben van csomagolva, biztonságosabb, kevesebb az esélye az elvesztésnek.

Aranytömb

A 100 grammnál nagyobb tömegű, öntött eljárással készülő befektetési aranyat nevezik így. Certifikát tartozik egy különálló lapon a tömbökhöz.

Árfolyam

Egy deviza másik devizában kifejezett ára.

Árfolyamkockázat

A kedvezőtlen árfolyamváltozásból adódó veszteség lehetősége.

Befektetési arany

Legalább 99,5%-os tisztaságú aranyrúd vagy aranytömb, amely az Európai Unió tagállamaiban mentesül az ÁFA alól

Befektetési alap

Jogi személyiséggel felruházott vagyontömeg. A kisbefektetők pénzeit összegyűjtve ezt a vagyontömeget az alapkezelőbefektetési politikájának megfelelően szakértelemmel és költséghatékonyan fekteti be. Ezáltal lehetővé válik olyan jól diverzifikált portfólió kialakítása, amelyre egyébként a kisbefektetők külön-külön nem lennének képesek.

Befektetési alapkezelő

Befektetési alapkezelési tevékenységre engedéllyel rendelkező részvénytársaság vagy fióktelep.

Bonitás

A bonitás (vagy másnéven hitelképesség), kifejezi az adós elvárt képességét és készségét a visszafizetésre, ill. a kibocsátott kötvény visszatörlesztési esélyeit. A bonitás nemzetközi hitelminősítő intézetek végzik, mint pl. Moody‘s , vagy S&P.

Bullion

Az arany és más nemesfém rudakra is használatos francia eredetű elnevezés.

Defláció

A fogyasztói árszínvonal folyamatos, tartós csökkenése. Ellentéte az infláció.

Deviza

Számlapénz külföldi pénznemben, pl. 50 euró a devizaszámlán.

Devizakockázat

Az a típusú kockázat, amely a külföldi befektetések esetében lép fel. A befektetés portfoliójában olyan eszközök találhatók, amelyek hozama a belföldi befektető számára nem csak az adott piac árfolyam-ingadozásaitól függ, hanem a két ország közötti devizapiac ingadozásaitól is.

Diverzifikáció

A kockázat csökkentése, megosztása azáltal, hogybefektetéseinket különböző típusú, kockázatú, adott kockázat esetén eltérően viselkedő stb. eszközökbe helyezzük.

Értékpapír

A forgalomba hozatal helyének joga szerint értékpapírnak minősülő befektetési eszköz. Értékpapírnak csak olyan okirat vagy – jogszabályban megjelölt – más módon rögzített, nyilvántartott és továbbított adat tekinthető, amely jogszabályban meghatározott kellékekkel rendelkezik és kiállítását (kibocsátását), illetve ebben a formában történő megjelenítését jogszabály lehetővé teszi. Értékpapírt pénzkövetelésről, valamely dologra vonatkozó tulajdonjogról vagy más jogról, illetőleg tagsági viszonyból eredő jogosultságról lehet kiállítani.

Good Delivery

Minősítés 10,9-13,4 kilogramm (350-430 uncia) súlyú, 24 karátos öntött aranytömb esetében, amely megfelel az LBMA Good Delivery forgalomba hozatali standardnak.

Hozam

A hozam megfelel az éves hozamnak a mindenkori vételi ár százalékában mérve. A kötvény vételi árából, kamatból és a fennmaradó futamidőből számítódik ki. Amennyiben a kötvény árfolyama/ára (fix kamat esetén) emelkedik, egyidőben csökken a hozama, illetve fordítva.

Hozamadó (KESt)

A hozamadó a következő esetekben fizetendő: minden kamatszelvényfizetés során és amennyiben vétel, vagy eladás/törlesztés esetén árfolyamnyereséget céloz meg. Pl. Egy kötvény 80-as árfolyamon kerül megvételre és 100-on lesz törlesztve. Ebben az esetben a 20 árfolyamnyereségre kell megfizetni a hozamadót.

Infláció

Az áruk és szolgáltatások általános árszintjének folyamatos és tartós emelkedése.

Kamat

A pénz időértékének mértéke, az a pénzmennyiség, amellyel a tőke az adott kamatozási időtartam alatt növekszik.

Kamatkockázat

A futamidő során változó kamat megnövelheti vagy csökkentheti a hitel törlesztőrészletét, amennyiben nem a teljes futamidőre vonatkozó fix kamatozású hitelünk van. A bankoknak a kamatperiódus fordulóján van lehetőségük a hitel kamatát megváltoztatni, ezért a hitel kiválasztásánál ezt is figyelembe kell venni.

Kupon/kamatszelvény

A kamatszelvény egy kötvény kamatfizetését fejezi ki a kibocsátási ár százalékában és fixen kamatozó kötvények esetén mindig azonos mértékű. A kamatszelvénnyel tehát ki lehet számolni a rendszeresen megszerzhető abszolút értéket. Az ún. „Floatern“, vagy változó kamatozású kötvényeknél a kamatszelvény többnyire egy kamatlábhoz, mint pl. az Euribor kötődik, plusz egy kockázati felárat (kamatfelár) tartalmaz, „Bázisponton“ mérve.

LBMA

Londoni Nemesfém-piaci Szövetség, az elsődleges nemesfémpiaci koordinátor szervezet, a fő kapcsolódó pont a piac és annak szabályozói között.

LBMA Arany Fixing

Minden munkanapon 11:30 és 16:00-kor megállapított árfolyam.

Módosított DUR (Modified Duration)

A Modified DUR egy mutatószám, mely a kamatváltozás kockázatát mutatja. Azt mutatja meg, hogy hány %-kal változik a kötvény árfolyama, ha a piaci hozam a jelenlegi szintről 1%-kal változna.
Pl. 1,5 értékű módosított DUR esetén és egy 1%-os kamatemelkedés esetén, a kötvény árfolyama 1,5%-ot esik.

Négy kilences

A befektetési arany tisztaságának jelzőszáma, amely 999,9. ezrelék aranytartalomra utal.

Nettó hozam

A befektetésekre jutó kiadással csökkentett nominális hozam.

Piaci árfolyam

Tőzsdén jegyzett árfolyam.

Portfólió

A portfóliókezelési tevékenységet végző számára átadott eszközök, illetőleg ezen eszközökből a portfóliókezelési tevékenységet végző által összeállított, többféle vagyonelemet tartalmazó eszközök összessége.

Portfóliókezelés

Az a tevékenység, amelynek során a befektető meghatározott eszközei azzal a céllal kerülnek a portfóliókezelési tevékenységet végző szervezet (hitelintézet, befektetési vállalkozás, befektetési alapkezelő) rendelkezése alá, hogy meghatározott feltételek mellett, egyedi módon, a befektető által adott megbízás alapján befektetési eszközökbe, tőzsdei termékekbe fektesse és kezelje a befektető javára azzal, hogy a befektető a megszerzett befektetési eszközökből, tőzsdei termékekből eredő kockázatot és hozamot, így különösen annak nyereségét és veszteségét, közvetlenül viseli.

Törlesztés

Törlesztés alatt a futamidő végén történő teljes összeg visszafizetése értendő. Ez általában 100%-on történik (ill. árfolyam 100) levonva a Hozamadót, amennyiben árfolyamnyereség merült fel.

Trezor

Magas fokú védelemmel ellátott, befektetési arany és más egyéb eszközök őrzésére alkalmas tárolóeszköz.

Uncia

Az arany világpiaci kereskedelmének hivatalos mértékegysége, amely 31,1035 grammnak felel meg.

Valuta

Készpénz külföldi pénznemben, pl. 50 eurós bankjegy.

Világpiaci árfolyam

Az amerikai dollárban meghatározott, tőzsdén kereskedett unciánkénti ár.