Részvénykosár

Fizikai Arany – az előgondoskodás egyik eszköze

Kopernikus

Részvénykosár

Fektessen be Kopernikus stratégiával

Nikolausz Kopernikusz hipotézise által egy új világkép került megalkotásra. Kopernikusz beigazolta, hogy a Föld nem az univerzum centrumában helyezkedik el, hanem a többi bolygóval együtt a Nap körül forog. Ezen heliocentrikus világkép fokozatosan felváltotta az “öreg” geocentrikus világképet.

A Kopernikus RÉSZVÉNYKOSÁRBAN neves piaci vállalatok képezik a portfolió centrumát; a centrumot pedig akárcsak a „szatellitek a Napot“ Indexalapok (ETF-ek, tőzsdén kereskedett alapok) veszik körül. A Kopernikus stratégia által a befektetés részvényekben optimalizálódik. A részvényekbe történő direktbefektetés általa befektető az adott cég tulajdonosi családjához tartozik, részesedését pedig a saját letétjén tartja.

Fontos növekedési témák magas hozamesélyekkel költséghatékonyan Indexalapok által kerülnek lefedésre. A Kopernikus RÉSZVÉNYKOSÁR stratégiája tehát a Szatellit-Mag elv.

A befektetés célja

A Kopernikus RÉSZVÉNYKOSÁR közvetlenül minőségi vállalatokba invesztál. Attraktív fejlődési témákkal egészül ki a portfolió Indexalapok segítségével. A termék alkalmas a hosszútávú privát előgondoskodás alapköveként a részvénybefektetés szektor lefedésére, különösen havi rendszeres befektetés kombinációjaként. A befektetés tartamára legalább 10 év javasolt. Piaci környezetenként a portfolió számára előnyös lehet, ha átmenetileg nem az említett pénzügyi eszközökbe, eszközoszályokba, üzletágakba/témákba, régiókba, devizanemekbe, stb. történik a befektetés, illetve szükséges ennek megfelelően a cash-pozíciót kiigazítani.

Előnyök

 • Saját részvénytulajdon elsőosztályú világhírű vállalatokban
 • Fontos fejlődő piacok és témák költséghatékony lefedése ETF-ek által
 • Széles megosztás különböző üzletágak és régiók között
 • Cost-Average effektus a havi/negyedéves befizetések által
 • A piaci helyzet és a letétben elfoglalt pozíció folyamatos figyelemmel kísérése
 • Rövidtávon hozzáférhető vagyon
 • Az alapok átlátható bemutatása a letéti kivonaton

Telemedia

Részvénykosár

Fektessen be a jövő telekommunikációs technológiáiba a TELEMEDIA Részvénykosárral

A TELEMEDIA vagyonkezelt részvénykosár a telekommunikáció, mádia és internet szektorban világszinten kiválasztott vállalatokba fektet be. A részvénykosárba felvett vállalatok gazdasági tevékenysége a következő területeket fedi let: telekommunikációs, internethozzáférés és kombinált információs technológiák, mobil-kommunikációs szolgáltatások, médiahálózatok, valamint számítástechnológiaiszoftverek és hardverek. A végfelhasználói eszközök és szolgáltatások iránti folyamatos kereslet katalizálják a telekommunikációs és infrastruktúrális vállalatok technológiai fejlesztéseit. A digitális szolgáltatások és interaktív médiaalkalmazások integrációja után világszintű a kereslet.

A TELEMEDIA Részvénykosárban neves piaci vállalatok képezik a portfolió centrumát; a centrumot pedig szatellitekként Indexalapok (ETF-ek, tőzsdén kereskedett alapok) veszik körül. A részvényekbe történő direktbefektetés által a befektető az adott cég tulajdonosi családjához tartozik, részesedését pedig a saját letétjén tartja. Fontos növekedési témák magas hozamesélyekkel költséghatékonyan Indexalapok által kerülnek lefedésre. A TELEMEDIA Részvénykosár stratégiája tehát a Szatellit-Mag elv.

A befektetés célja

A befektetés célja a közép és hosszú távú tőkenövekedés elérése a kommunikációs technológiák globális növekedési perspektívája által. A portfolió alkalmas a hosszútávú részvénybefektetés építőelemeként, különösen havi rendszeres befektetés konstrukcióval kombinálva. A befektetés időtartamára legalább 10 év javasolt. Piaci környezetenként a portfolió számára előnyös lehet, ha nem az fenti összes pénzügyi eszközökbe, eszközoszályokba, üzletágakba/témákba, régiókba devizanemekbe, stb. történik a befektetés, illetve ennek megfelelően a cash-pozíciót kiigazítása is szükséges lehet.

Előnyök

 • Saját részvénytulajdon elsőosztályú világhírű vállalatokban
 • Fontos fejlődő piacok és témák költséghatékony lefedése indexalapok által
 • Cost-Average effektus a havi/negyedéves befizetések által
 • A piaci helyzet és a letétben elfoglalt pozíció folyamatos figyelemmel kísérése
 • Rövidtávon hozzáférhető vagyon
 • A részvények és indexalapok átlátható bemutatása a letéti kivonaton

Healthcare

Részvénykosár

Fektessen be egy „egészséges“ jövőbe a HEALTHCARE Részvénykosárral

A HEALTHCARE vagyonkezelt részvénykosár igyekszik a demográfiai változások, az egyre öregedő népesség és a változó egészségügyi gondolkodás hosszú távú hatásaiból profitálni. A befektetés az egészségügy, biotechnológia és egészségápolás területein tevékenykedő internacionális vállalatokra fókuszál. A kosár összetétele az egészségügyi szolgáltatások, gyógyszeripar, biotechnológia, gyógyszertechnika és diagnosztika, valamint egészségügyi előgondoskodás területeiről kerül ki. A részvénykosár profitál az aktuális egészségügyi trendekből, a megnövekedett keresletből az egészségügyi szolgáltatások iránt, valamint a továbbra is magas számú új gyógyszerengedélyezésekből.

A HEALTHCARE Részvénykosárban neves piaci vállalatok képezik a portfolió centrumát; a centrumot pedig szatellitekként Indexalapok (ETF-ek, tőzsdén kereskedett alapok) veszik körül. A részvényekbe történő direktbefektetés által a befektető az adott cég tulajdonosi családjához tartozik, részesedését pedig a saját letétjén tartja. Fontos növekedési témák magas hozamesélyekkel költséghatékonyan Indexalapok által kerülnek lefedésre. A HEALTHCARE Részvénykosár stratégiája tehát a Szatellit-Mag elv.

A befektetés célja

A befektetés célja a közép és hosszú távú tőkenövekedés elérése az egészségügyi szektor globális növekedési perspektívája által. A portfolió alkalmas a hosszútávú részvénybefektetés építőelemeként, különösen havi rendszeres befektetés konstrukcióval kombinálva. A befektetés időtartamára legalább 10 év javasolt. Piaci környezetenként a portfolió számára előnyös lehet, ha nem az fenti összes pénzügyi eszközökbe, eszközoszályokba, üzletágakba/témákba, régiókba, devizanemekbe, stb. történik a befektetés, illetve ennek megfelelően a cash-pozíciót kiigazítása is szükséges lehet.

Előnyök

 • Saját részvénytulajdon elsőosztályú világhírű vállalatokban
 • Fontos fejlődő piacok és témák költséghatékony lefedése indexalapok által
 • Cost-Average effektus a havi/negyedéves befizetések által
 • A piaci helyzet és a letétben elfoglalt pozíció folyamatos figyelemmel kísérése
 • Rövidtávon hozzáférhető vagyon
 • A részvények és indexalapok átlátható bemutatása a letéti kivonaton